Prijsuitreiking de heer L.A. Bronckers

Considerans, uitgesproken door dr. J. Groote,
op 16 december 2021

Voorzitter, dames en heren,

In zijn vergadering van 30 januari 2020 heeft het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder besloten de Vederprijs 2019 toe te kennen aan onder andere dr. ir. Sander Bronckers, “voor zijn grensverleggend onderzoek van nieuwe meetmethoden voor antennes van handsets in draadloze telecommunicatie.”

Het jaar 2020 zal door velen herinnerd worden als het jaar van Corona en thuiswerken. In dat jaar is heel duidelijk geworden dat zowel bedrade als draadloze telecommunicatie­netwerken bijzonder belangrijk zijn om de maatschappij draaiende te kunnen houden. Voor anderen zal 2020 bekend blijven als het jaar dat in Nederland de eerste commerciële 5G-netwerken en diensten werden geïntroduceerd. In beide gevallen is het duidelijk geworden dat de vraag naar mobiele data exponentieel blijft groeien. Daarom blijft de zoektocht naar nieuwe technische mogelijkheden om meer capaciteit beschikbaar te krijgen in deze mobiele netwerken onverminderd doorgaan. Wetenschappelijk onderzoek op dat terrein is en blijft heel belangrijk!

De vraag naar deze mobiele capaciteit zorgt ervoor dat er steeds meer eisen gesteld worden aan de antennes die in mobiele toestellen worden gebruikt. Zo betekent de introductie van mmGolven om op die manier te zorgen voor veel meer capaciteit in de netwerken een totaal andere eis voor de antenne dan de inzet van nog meer sub 6 GHz banden. Deze laatste sub 6 GHz banden worden met name ingezet om te zorgen dat er overal dekking gerealiseerd wordt, een stringente eis van overheid en gebruiker.

Het lijkt onmogelijk om aan alle eisen te voldoen als aan de traditionele manier van werken vastgehouden wordt. In plaats van het volharden aan één vaste antenne die alle banden tegelijk moet kunnen bedienen, toont Sander Bronckers aan dat het werken met dynamisch configureerbare antennes tot veel betere prestaties leidt. Dit is verder geoptimaliseerd door in de prestatie metingen ook de invloed van de gebruiker mee te modelleren en te meten. Daarvoor is ook de meetkamer (“reverberation room”) verder ontwikkeld zeker om ook de hoge frequenties die passen bij de mmGolven goed te kunnen bestuderen.

Sander behoorde als student al tot de top van de onderzoeksafdeling Elektrotechniek, waar hij “Cum Laude” afstudeerde. Tijdens zijn promotieonderzoek onder leiding van professor Bart Smolders en co-promotor Anne Roc’h onderscheidde hij zich verder. Zijn proefschrift over het ontwerp van de nieuwe generatie geïntegreerde antennes en de daaraan gekoppelde meetmethodes kreeg opnieuw het predicaat “Cum Laude”.

In de wereld van mobiele communicatie is samenwerking en standaardisatie een noodzakelijke randvoorwaarde. Het werk van Sander is hier een goed toonbeeld van. Zo heeft hij de samenwerking met het wereldwijde gerenommeerde NIST (National Institute for Standards and Technology) in Boulder, Colorado, Verenigde Staten verder uitgebreid. Daarnaast heeft hij zijn ontwikkelingen direct gedemonstreerd in het Europese EAST project, waarbij hij op systeemniveau een demonstrator heeft gebouwd ter verificatie van het concept van de afstembare antenne. Daarbij heeft hij ook direct de samenwerking met de industrie gezocht bijvoorbeeld met NXP.

In het kader van de samenwerking tussen de 4 Technische Universiteiten in Nederland (4TU) werkt Sander mee aan het Plantenna programma. Plantenna heeft als doel planten bijvoorbeeld in de landbouw op een goedkope manier te verbinden om daarmee in de toekomst de productie van de landbouw ook in ontwikkelingslanden verder te verhogen. Specifieke antenne configuraties zijn nodig om energie te oogsten en data door te geven. Zelfs in het Corona jaar 2020 hebben de studenten van Sander met zeer eenvoudige hulpmiddelen thuis hun onderzoek voortgezet.

Het werk van Sander is veel belovend. Door zijn onderzoekswerk bijvoorbeeld bij NIST is duidelijk geworden dat de huidige antenne techniek toegepast bij onder andere 4G handsets onvoldoende antenne efficiëntie met zich meebrengt. Daardoor wordt nodeloos veel gevraagd van de batterijen in het device. Door toepassing van de dynamisch configureerbare antennes zoals ontworpen door Sander zal de energie efficiëntie merkbaar toenemen. De maatschappij zal hiervan profiteren. De komende decennia zal dit duidelijk moeten worden.


Sander Bronckers en Françoise Kosters