Prijsuitreiking de heer C.G.H. Roeloffzen

Considerans, uitgesproken door prof.ir. A. van Ardenne,
op 16 december 2021

Voorzitter, dames en heren,

In zijn vergadering van 30 januari 2020 heeft het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder besloten de Vederprijs 2019 toe te kennen aan onder andere Dr. Ir. Chris Roeloffzen, “voor zijn baanbrekende en voortdurende werk op het gebied van microgolf-fotonica, van idee tot commerciële realisatie van een fotonische bundelvormer.”

Hoewel door de algemene maatregelen de uitreiking van de Vederprijs het afgelopen jaar niet heeft kunnen plaatsvinden is, is aan de actualiteit van deze uitreiking, ruim een jaar later, niets aan actualiteit ingeboet. Het vakgebied waarin Chris Roelofzen werkzaam is nml. dat van de fotonica waarin “licht” in plaats van electronen zoals in de electronica de kern vormt, blijft door de toenemende communicatievraag groeien en heeft zich zelfs uitgebreid naar “biofotonica”.

Het vakgebied lijkt dus heel breed. Terwijl het in veel gevallen gaat om zo veel mogelijk electronische functies te vervangen door fotonische, is de interactie en inpasbaarheid met de electronische omgeving eveneens wezenlijk van belang. Immers toepassingen zijn vooral zinvol als het resultaat naast functionele ook economische perspectieven kent. Verstandige integreerbaarheid van fotonische functies in de vaak electronische en fysieke gebruikers realiteit zijn daarom onderwerp van creatief, intens en ook gedurfd onderzoek en ontwikkeling als basis voor commercieel gebruik.

Het werk van Chris is het best te omschrijven als het epos van deze activiteiten en zijn belangrijke bijdrage aan de vormgeving van zijn vakgebied. Ze zijn weergegeven in een groot aantal publicaties vanuit de Universiteit Twente en Satrax. Vervolgens is zijn actieve rol in de oprichting van zijn bedrijf Satrax, nu opgegaan in Lionix (International), dat zich succesvol positioneert in de fotonica cluster van Nederlandse bedrijven en van universitaire R&D. Een proces van lange adem want we hebben het over een periode van zo’n beetje 20 jaar.

Volharding en optimisme zijn daarmee essentieel om aan de vormgeving van zo’n nieuw vakgebied bij te dragen en ook dit aspect is het Veder bestuur in de werkaanpak van Chris niet ontgaan. Het is immers een periode waarover nationale financieringsschema’s nauwelijks verbeterden waardoor naast de natuurlijke heuvel beklimming van een onderzoeker ook financierings-tegenwind overwonnen moet worden. Moed en doorzettingsvermogen zijn dan belangrijke ingrediënten in de knapzak van de nieuwsgierige heuvel beklimmer annex onderzoeker maar die gelukkig weet dat het volgens obstakel ook een ander nieuw uitzicht geeft. Dat zien we ook aan de aard van de publicaties van Chris. Als hoofd- of bijdragende auteur onderzoekend bezig zijn naar de beste fotonische materialen, andere fotonische functies in bredere toepassingen in combinatie met de microgolf omgeving op subsysteem niveau en met fotonische bundelvorming als een kernpunt. De commerciële toepassing van de fotonische bundelvorming in de aanstromende markt van 5G toepassingen is een voorlopig hoogtepunt.

Het is verheugend dat Chris met zijn aanpak ook bijdraagt aan waar Universiteiten en bedrijfsleven goed in moeten zijn nml. kennisgeneratie vervolgens slim combineren in commerciële toepassingen en daarmee aan innoverend Nederland.

Om deze overwegingen zal de Vederprijs aan dr. ir. Chris Roeloffzen worden toegekend.


Chris Roeloffzen en Françoise Kosters