Foto van Anton Veder

Anton Veder

21 okt. 1879 - 21 aug. 1928 †
Anton Veder richtte op 4 augustus 1927 het Wetenschappelijk Radiofonds Veder op. Zelf was de heer Veder geen wetenschapper doch een fervent radioamateur te Rotterdam, maar zijn interesses gingen verder dan gebruik van de apparatuur alleen; ook de wetenschappelijke ontwikkelingen volgde hij op de voet. Deze interesse mondde uit in de oprichting van een stichting die de ontwikkeling van de wetenschap stimuleert door jaarlijks een prijs, de Vederprijs, en eventueel een beloning toe te kennen voor de meest kenmerkende prestatie in dat jaar, op het terrein dat beschreven wordt in de statuten. Dat de heer Veder ver ging in zijn hobby blijkt wel uit het feit, dat zijn hele gezin moest deelnemen aan zijn geliefde bezigheid. Zo moesten zijn vrouw en zijn dochter het morsealfabet leren en micaplaatjes knippen.

Anton Veder was in het bezit van zeer goede en voor die tijd geavanceerde zendapparatuur. Zo goed zelfs, dat hij gedurende de eerste wereldoorlog als militair in zijn eigen huis werd ingekwartierd, zodat hij met behulp van zijn eigen apparatuur zorg kon dragen voor diverse belangrijke radioverbindingen. Gedurende die periode stonden er mariniers op wacht bij huize Veder te Rotterdam.

Helaas is de heer Anton Veder kort na de oprichting van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder op 21 augustus 1928 op 48-jarige leeftijd overleden. Na zijn dood volgde zijn 19-jarige dochter Catharina Elisabeth Veder (later van Hoboken-Veder) hem op als voorzitster van de stichting, overeenkomstig zijn wens. Zij heeft dit met veel genoegen gedaan en wel tot haar 70ste levensjaar. Dankzij haar inspanningen is de stichting uitgegroeid tot wat het nu is, nl. steeds actief in het stimuleren van de wetenschap.

De eerste prijsuitreiking in 1929 heeft Anton Veder niet mogen meemaken. Na 1929 is, met uitzondering van de oorlogsjaren, vrijwel ieder jaar een prijs uitgereikt aan één of meer wetenschappers. Naast de eerdergenoemde toekenning van prijzen, wordt sinds 1963 op voorstel van het hoofdbestuur van de VERON jaarlijks een amateur van het jaar benoemd. Deze ontvangt een wisselbeker en een oorkonde. Later is daar een geldbedrag aan gekoppeld. Statutair is bepaald dat de VERON jaarlijks een percentage van het totale prijzengeld als subsidie ontvangt. Sinds 1950 ontvangt tevens het NERG jaarlijks een geldbedrag.

Lees meer over de geschiedenis van Anton Veder en het Vederfonds.