Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1962

De Amateur van het Jaar 1962 is P. van de Berg, PA0VB. De considerans, uitgesproken door ir. H. Rinia op de Dag van de Amateur op 16 november 1963 in Utrecht, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Wel lezen we hierover in Electron van januari 1964 het volgende:

[tekst uit Electron januari 1964]