Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1964

De Amateur van het Jaar 1964 is Piet van Weerlee, PA0YZ. De considerans, uitgesproken door Leo van der Toolen, PA0NP op de Dag van de Amateur op 30 oktober 1965 in Utrecht, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Wel lezen we hierover in Electron van december 1965 het volgende:

[tekst uit Electron december 1965]