Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1965

De Amateur van het Jaar 1965 is Lou van de Nadort, PA0LOU. De considerans, uitgesproken door Leo van der Toolen, PA0NP op de Dag van de Amateur op 12 november 1966 in Utrecht, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Wel lezen we hierover in Electron van december 1966 het volgende:

[tekst uit Electron december 1966]