Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1966

De Amateur van het Jaar 1966 is dhr. Kerstens, PA0UHS. De considerans, uitgesproken door Leo van der Toolen, PA0NP op de Dag van de Amateur op 4 november 1967 in Utrecht, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Wel lezen we hierover in Electron van december 1967 het volgende:

[tekst uit Electron december 1966]