Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1967

De Amateur van het Jaar 1967 is dhr. Leenheer, PA0OI. De considerans, uitgesproken door Leo van der Toolen, PA0NP op de Dag van de Amateur op 10 november 1968 in Utrecht, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Wel lezen we hierover in Electron van december 1968 het volgende:

[tekst uit Electron december 1968] [foto uit Electron januari 1969]
(merk op dat het jaartal in het onderschrift van de foto niet juist is)