Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1980

De Amateur van het Jaar 1980 is dhr. Munneke, PA0MUN. De considerans, uitgesproken door Leo van der Toolen, PA0NP op de Dag van de Amateur op 31 oktober 1981 in Amsterdam, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Ook in Electron is niet vermeld voor welke verdiensten dhr. Munneke benoemd werd. Wel staan er in Electron een foto:

[foto uit Electron december 1981]
[bijschrift foto Electron december 1981]