Benoeming AMATEUR VAN HET JAAR 1981

De Amateur van het Jaar 1981 is dhr. Grimbergen, PA0LQ. De considerans uitgesproken op de Dag van de Amateur op 13 november 1982 in Breda, is helaas (voor zover bekend) niet bewaard gebleven. Ook in Electron is niet vermeld voor welke verdiensten dhr. Grimbergen benoemd werd. Wel staan er in Electron twee foto's:

[foto uit Electron januari 1983]
[bijschrift foto Electron januari 1983]