Prijsuitreiking de heer E.J. Klein

Considerans, uitgesproken door prof.dr.ir. Wim C. van Etten,
op de NERG bijeenkomst te Utrecht op 17 april 2008

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

In zijn vergadering van 25 januari 2008 heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder besloten om de Vederprijs 2007 toe te kennen aan dr.ir. Edwin Jan Klein

Edwin Klein is op 11 april 2007 gepromoveerd aan de Universiteit Twente op onderzoek, dat hij in de leerstoel IOMS had verricht binnen het MESA+ Instituut voor nanotechnologie. De titel van zijn proefschrift is "Densely Integrated Microring-Resonator Based Components for Fiber-To-The-Home Applications".

Dr. Klein heeft in de vier jaar van zijn promotieonderzoek grensverleggend werk verricht. Met een achtergrond in elektrotechniek was hij breed geÔnteresseerd, een groot experimentator en tegelijk een innovatieve onderzoeker met vruchtbare ideeŽn.

Ten behoeve van het genoemde onderwerp heeft hij complexe en gebruikers-vriendelijke software pakketten zelf geschreven en hiervan bij het ontwerp van zijn optische geÔntegreerde schakelingen uitgebreid gebruik gemaakt. Daarnaast ontwikkelde hij samen met zijn kamergenoot zeer nuttige gereedschappen, die nu door velen, o.a. ook in het onderwijs worden gebruikt. Hij was in staat de noodzakelijke elektronische "drivers" (hardware en software) zelf te ontwerpen en te realiseren. Vele mede-promovendi en studenten zochten bij hem hulp. Dit komt o.a. tot uiting in de 34 artikelen en congresbijdragen op zeer diverse gebieden waarvan hij (mede-)auteur is.

Het meest opmerkelijke in zijn promotieonderzoek is het ontwerp en realisatie van een complete geÔntegreerde optische golflengte-schakelmatrix met 20 verstembare microresonatoren met een oppervlak van slechts enkele mm2. Met dit device kan aan gebruikers in een PON (Passive Optical Network) op herconfigureerbare wijze capaciteit worden toegewezen, op basis van beschikbaarstelling van een variabel aantal golflengten. Hiervoor heeft hij in nauwe samenwerking met specialisten van ASML een processchema uitgewerkt en daadwerkelijk met succes doorlopen. Op dit ogenblik is hij met de laatste details bezig van een invited overzichtshoofdstuk in een boek over microresonatoren.

In de twee grote projecten, waarin hij werkte, eerst het Europese project NAIS en later het nationale BSIK Freeband, waar zijn schakelmatrix in de demonstrators zal worden ingebouwd, was zijn inbreng zeer gewaardeerd. Deze werkende demonstrators waren grotendeels door zijn inspanning gerealiseerd en trokken de aandacht op verschillende nationale en internationale wetenschappelijke evenementen. Hij had een vruchtbare wisselwerking met industriŽle partners, waardoor o.a. twee patent-aanvragen konden worden opgesteld. Hij is vanaf januari 2008 bij ťťn van de partners in dienst getreden, om een nieuw spin-off bedrijf mee helpen oprichten. Bij dit nieuwe bedrijf - Xio - zullen vele van zijn ideeŽn uit zijn promotietijd tot commerciŽle producten worden uitgewerkt.

Gezien deze overwegingen is het Vederfonds zeer verheugd, dat in de persoon van dr.ir. Klein de Vederprijs ook dit keer weer een waardig prijswinnaar kent, die representatief is voor het hoogwaardige technisch-wetenschappelijk onderzoek dat op dit gebied in Nederland plaatsvindt.

En dan verzoek ik thans de voorzitter van het Vederfonds, Mevr. Françoise Olthof-Kosters, om de prijs te overhandigen aan de heer dr.ir. Klein.

Françoise Olthof-Kosters en Edwin Klein
Edwin Klein neemt zijn prijs in ontvangst.

Edwin Klein
Edwin Klein tijdens zijn presentatie op 17 april 2008 in Utrecht.