Prijsuitreiking de heer B. Huiszoon

Considerans, uitgesproken door prof.ir. K.H.J. Robers,
op de NERG bijeenkomst te Zoetermeer op 15 april 2009

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

Het bestuur van de stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder heeft in haar vergadering van 30 januari 2009 besloten de Vederprijs 2008 toe te kennen aan dr.ir. Bas Huiszoon, voor zijn vernieuwende bijdrage aan de ontwikkeling en realisatie van optisch-transparante persoonlijke netwerken.

De heer Huiszoon studeerde af aan de Technische Universiteit Eindhoven in 2003 op het op zeer hoge bitsnelheden direct moduleren van de lichtintensiteit van een 1,3 µm laser diode. Hij ontving daarvoor al de prijs voor het beste afstudeerwerk in 2003 van de universiteit Eindhoven. Na zijn afstuderen is de heer Huiszoon eerst als postdoc en later als promovendus aan de TUe gaan werken. Hij rondde zijn onderzoek zeer succesvol af met de verdediging op 10 juni 2008 van zijn proefschrift getiteld "Optically transparent multiple access networks employing incoherent spectral codes".

'Personal Area Netwerken', ofwel PAN's, zijn netwerken die mensen in hun directe nabijheid hebben en waarmee allerlei persoonlijke apparaten met elkaar communiceren. Dat kan een PDA zijn waarop je bijvoorbeeld je agenda hebt staan, je PC, etc. Voor een deel is dat ook een netwerk dat je op je lichaam draagt, je Body Area Network, ofwel BAN, dat dus in letterlijke zin mobiel is. Dit netwerk zou continu medische, en dus zeer persoonlijke gegevens, naar je arts kunnen sturen wanneer je onder medische behandeling staat.

Buiten dat Personal Area Netwerk om heb je echter nog meer persoonlijke informatie her en der staan. Dat kan thuis zijn, in de auto, op je werk, of op je vakantieadres, enz. Al die persoonlijke informatie wil je graag overal waar je bent direct beschikbaar hebben, ook al is die informatie op afstand opgeslagen. Een 'personal network', ofwel PN, moet daarvoor zorgen. Dat persoonlijke netwerk moet je eigen Personal Area Network via een algemeen netwerk verbinden met al die andere persoonlijke informatie, maar natuurlijk zonder dat anderen intussen jouw informatie kunnen zien. We hebben dus een communicatieschil nodig, die zich uitstrekt via de draadloze toegangsdelen tot in het vaste netwerk, dat voor een groot deel uit optische verbindingen bestaat.

De bijdrage van de heer Huiszoon bestaat hieruit dat hij het gebruik van dit vaste deel van het netwerk, dat met diverse andere gebruikers gedeeld wordt, in het kader van die persoonlijke netwerken heeft onderzocht. Daarbij heeft hij een optisch transparant systeem voorgesteld dat de Radio Frequente signalen die door de gebruiker verstuurd worden, zo goed mogelijk intact houdt gedurende het transport, en waarbij in het optische domein via een zgn. 'optische code-division-multiplex access', een gebruikersafhankelijke toewijzing van het netwerk kan worden verkregen. Daarmee wordt de verbinding dus tijdelijk aan een specifieke persoon toegekend. Op deze manier kan een netwerk worden gecreëerd dat mogelijk aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Als u bijvoorbeeld een videoverbinding hebt opgebouwd met uw vakantiehuis, dan moet die verbinding niet telkens onderbroken worden als u uw huis uitgaat, de auto instapt etc.

De heer Huiszoon heeft niet alleen op systeem- en netwerkniveau hiernaar gekeken, maar ook op componentniveau: hij heeft daadwerkelijk optische spectrale encoders/decoders gemaakt, heeft proefopstellingen gemaakt en daaraan gemeten. Daarnaast heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

Op grond van dit veelzijdige werk, dat een wezenlijke en vernieuwende bijdrage levert tot de ontwikkeling en realisatie van persoonlijke netwerken, zowel in de wetenschap als in de techniek, heeft het bestuur van het Vederfonds besloten dr.ir. Bas Huiszoon de Vederprijs 2008 toe te kennen.


Foto Bas Huiszoon
Bas Huiszoon toont trots zijn oorkonde op 15 april 2009 te Zoetermeer.

Foto Bas Huiszoon, voorzitter en secretaris
Bas Huiszoon na afloop in gesprek met voorzitter en secretaris van het Vederfonds.


(foto's door Duncan van Meeteren)