Prijsuitreiking de heer A. van Zelst

Considerans, uitgesproken door prof.dr.ir. Wim C. van Etten,
op de NERG bijeenkomst te Den Haag op donderdag 7 april 2005

Mijnheer de voorzitter, dames en heren,

In zijn vergadering van 21 januari 2005 heeft het bestuur van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder besloten om de Vederprijs 2004 toe te kennen aan dr.ir. Allert van Zelst.
Allert van Zelst studeerde van 1994 tot 2000 aan de Technische Universiteit Eindhoven. Zijn afstudeeronderzoek verrichtte hij bij Bell Labs, Lucent Technologies, in Nieuwegein. Zijn opdracht was de ontwikkeling van algoritmes voor de verhoging van de datasnelheid van een draadloos "Local Area Network" (WLAN). Het werk richtte zich op de toepassing van Space Division Multiplexing, met behulp van meervoudige antennes bij zender en ontvanger. Deze techniek wordt ook wel aangeduid als "Multiple Input / Multiple Output" of MIMO-technieken. Zijn resultaten, op dit toen nog zeer nieuwe onderzoeksgebied, trokken de aandacht: hij won nl. de tweede prijs in de Region 8 IEEE Student Paper Contest 2000 voor zijn paper "Space Division Multiplexing Algorithms".

Onder leiding van Prof. Brussaard zette hij zijn onderzoek op dit gebied voort als promotieonderzoek bij het "Wireless Systems Research Department" van Agere Systems. Daarbij werkte hij nauw samen met Bell Labs in Murray Hill, in de USA, waar hij ook enige tijd verbleef. Dit onderzoek maakte deel uit van het onderzoekprogramma "B4-Radio@Hand" waarin Agere Systems, KPN Research/TNO Telecom, Philips Research en de leerstoel Radiocommunicatie van TU Eindhoven samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe, draadloze systemen van de 3e en 4egeneratie.

Voor snelle WLAN systemen was "Orthogonal Frequency Division Multiplexing" (OFDM) inmiddels algemeen aanvaard als de standaard voor data-overdracht, vanwege de robuustheid tegen de effecten van meerwegpropagatie. Allert's onderzoek betrof de combinatie van OFDM met MIMO-technieken, waarvoor een zeer complex stelsel van algoritmes vereist is. Onder zijn leiding ontwikkelde Agere een "testbed", waarmee de snelheidswinst ook aangetoond werd. In 2003 werd hiermee de MIMO WLAN techniek gedemonstreerd met een datasnelheid van 162 Mbit/s, op dat moment het snelste netwerk ter wereld van dit type.

De bijzondere uitdaging in dit project was, om het gehele ontwerptraject te doorlopen, te weten:
  • De theoretische bestudering van de optimale combinatie van de twee complexe technieken OFDM en MIMO;
  • ontwikkeling van algoritmen voor de implementatie;
  • de implementatie van een "proof of concept".
Daarin gesteund door de onderzoeksgroep van Agere Systems heeft Allert deze uitdagende taak voortreffelijk volbracht. Niet alleen zijn proefschrift maar ook een indrukwekkende lijst van internationale publicaties (10 als eerste auteur) getuigen van het buitengewoon hoge niveau van zijn onderzoek.
Na zijn promotie in april 2004 is Allert in dienst getreden bij Airgo Networks in Breukelen, een van de weinige "start-ups" in de wereld die op dit gebied tot succesvolle ontwikkeling van chips is gekomen. Hij werkt daar nauw samen met Dr.ir. Richard van Nee, winnaar van de Vederprijs 2001.

Het bestuur van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder was onder de indruk van het hoge niveau van het werk, met name de combinatie van analytisch en experimenteel onderzoek.
Genoemd bestuur feliciteert de heer van Zelst van harte met de toekenning van de Vederprijs 2004.
Mag ik thans de voorzitter van het fonds, mevr. Olthof-Kosters, verzoeken de prijs uit te reiken.