De prijswinnaars door de jaren heen

Vrijwel ieder jaar, met uitzondering van de oorlogsjaren, reikt het fonds een prijs uit aan één of meer wetenschappers, nederlander door geboorte, die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van radio- of aanverwante wetenschappen of technieken. Dit kan zijn een prijs, de Vederprijs of een beloning.

Voorstellen voor het toekennen van een prijs kunnen worden gedaan door in de maanden september of oktober, zonder dat de betrokkene of anderen daar weet van hebben, contact op te nemen met een van de bestuursleden, niet zijnde de voorzitter of de secretaris.

Hier volgt een compleet overzicht van de prijswinnaars ingedeeld in decennia:

van 1929 t/m 1939
van 1940 t/m 1949
van 1950 t/m 1959
van 1960 t/m 1969
van 1970 t/m 1979
van 1980 t/m 1989
van 1990 t/m 1999
van 2000 t/m 2009
van 2010 t/m 2019
van 2020 t/m 2029