De prijswinnaars van 1929 t/m 1939

In de vergadering d.d. 30 januari 1929
Dr.ir. N. Koomans
Ir. H.O. Roosenstein
Ir. J.C. Verton
W.A. Revallier
Terzake van hun belangrijke werkzaamheden in verband met de telefonische verbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië.
Dr. B. van der Pol
J.J. Numans
Terzake van hun belangrijke werkzaamheden ten opzichte van de telefoniezender te Eindhoven.

In de vergadering d.d. 30 januari 1930
Comité Gedenkteken:
Dr.ir. C.J. de Groot
Ir. S.G.C. Langendam
Ir. W.F. Einthoven
A. de Haas
W.R. Huiskamp
D.C. Noppen
Terzake van hun belangrijke constructief-technische werkzaamheden in verband met het tot stand komen van de radio-telefonische verbinding tussen Nederland en Nederlands-Indië.

In de vergadering d.d. 26 februari 1931
K. Dijkstra Omschrijving als boven (vertraagde toekenning).
Ir. J.L.H. Jonker Voor zijn werkzaamheden terzake van het naar voren brengen van de schermroosterlamp als detector en het aangeven van de omstandigheden, waaronder daarmede goede resultaten zijn te bereiken.
Ir. L.H.M. Huydts Voor zijn werkzaamheden terzake van een toongenerator met constante frequentie.

In de vergadering d.d. 24 februari 1932
Internationaal Pooljaar Subsidie.
Ir. J.D. Veegens Subsidie.
Ir. G. de Vries Subsidie.

In de vergadering d.d. 25 januari 1934
Dhr. De Bruïne Terzake van het zeer belangrijke wetenschappelijke werk, dat door hem in verband met de kennis van reflectie van electromagnetische golven aan de Heavyside-laag op Groenland verricht is tijdens het Internationale Pooljaar 1932-1933.

In de vergadering d.d. 11 januari 1935
Dr. H.G. Cannegieter Subsidie.

In de vergadering d.d. 17 december 1937
Jhr.ir. J.L.W.C. von Weiler Terzake van het construeren van zend-en ontvangtoestellen voor ultra korte golven, waarbij een sterke mate van frequentie-stabiliteit is bereikt.
F. Kerkhof Terzake van zijn werkzaamheden op het gebied van grof-rastertelevisie voor amateurs.
Ontspanningsfonds voor Kootwijk Als blijk van waardering voor de gemeenschappelijke arbeid van de Heren ir. Tj. de Cock Buning, ir .B.van Dijl, ir. W.F. Einthoven, ir. M.C. Ennen, A. de Haas, ir. H. Lels, J. Lennis, ir. B.J. Ströve, ir. J.C. Verton, dr. J.J. Vormer, ir. L.M.R.Vos de Wael, jhr.ir. C.Th.F. van der Wijck, terzake van het tot stand brengen van de een-zijband multiple radiotelefoonverbinding met Indië.

In de vergadering d.d. 13 december 1938
H. Bremmer Voor zijn aandeel in de publicatie van de Heren Balth. van der Pol en H. Bremmer over de buiging van de korte golven rondom de bolvormige aarde.

volgende decennium