De prijswinnaars van 1940 t/m 1949

In de oorlogsjaren heeft het Vederfonds geen prijzen toegekend,
in de jaren daarna moest er daarom enige achterstand worden weggewerkt.


In de vergadering d.d. 7 januari 1947
Prof.jhr.ir. J.L.W.C. von Weiler Terzake van zijn pionierswerk op het gebied van de radar hier te lande.
Ir. S. Gratama Terzake van zijn medewerking aan pionierswerk van prof.jhr.dr. J.L.W.C. von Weiler op het gebied van de radar hier te lande.
Ir. J. Piket Terzake van zijn medewerking aan pionierswerk van prof.jhr.dr. J.L.W.C. von Weiler op het gebied van de radar hier te lande.
Jhr.dr.ir. C.Th. F van der Wyck Terzake van zijn wetenschappelijke arbeid neergelegd in zijn proefschrift en invloed van een magnetisch veld en voortplanting van electromagnetische golven in de ionospheer.
Dr. H. Bremmer Terzake van zijn wetenschappelijke werk neergelegd in zijn publicatie over uitbreiding van electromagnetische golven in de atmospheer.
Dr.ir. J.J. Geluk Terzake van zijn wetenschappelijke arbeid op acoustisch gebied in verband met de radio-omroep, neergelegd in zijn dissertatie over galm en geluidsabsorptie.

In de vergadering d.d. 18 mei 1948
Prof.ir. B.D.H. Tellegen Terzake van zijn vinding van de penthode.
G. Prins Terzake van het ontwikkelen van een impuls modulatie-systeem voor 7 telefoniekanalen, zich kenmerkende door grote eenvoud.
Ir. F.H. Stieltjes Terzake van een door hem ontwikkelde theorie omtrent de toepassing van de complexe rekenwijzen op systemen met frequentietranspositie.

In de vergadering d.d. 12 mei 1949
Ir. K. Posthumus Terzake van zijn principieel werk op het gebied van de tegenkoppeling.
Dr. H. Bremmer Terzake van zijn theoretische onderzoekingen omtrent de voortplanting van electromagnetische golven.
Dr.ir. H.C.A. van Duuren Terzake van het ontwikkelen van teletype-verbindingen op radio met automatische verminkingscorrectie.
Ir. J.J. Vormer Terzake van zijn werkzaamheden op het gebied van het onderzoek van kwartskristallen en de toepassingsmogelijkheden voor zenders en filters.
H. de Waard
F. Boelens
D. Lemstra
Terzake van hun verdienstelijk werk op amateur-televisiegebied.
VERON-fonds Subsidie.

vorige decennium
volgende decennium