De prijswinnaars 1950 t/m 1959

In de vergadering d.d. 12 januari 1950

Delfts Hogeschoolfonds

Subsidie.


In de vergadering d.d. 30 januari 1951
Ir. K. Posthumus Terzake van zijn werk over de theorie van het magnetron met gespleten anode.
H.M. Koch, Lt. ter Zee 2e kl. Terzake van zijn werk voor de ontwikkeling van radar in Nederland.

In de vergadering d.d. 9 april 1952
Dr. H.C. van de Hulst Terzake van het voorspellen van een aantoonbare emissielijn van de zich in de interstellaire ruimte bevindende waterstof in het radiofrequentie-gebied.
Ir. C.A. Muller
Dr. F.L.H.M. Stumpers
Ir. A.H. de Voogt
Terzake van het practisch onderzoek, dat geleid heeft tot het aantonen van de emissielijn van de zich in de interstellaire ruimte bevindende waterstof in het radio-frequentie-gebied.
P. Neve Terzake van zijn experiment op de 70 cm. golf en het tot stand brengen van een herhaalde radiografische en radiotelefonische verbinding op genoemde golflengte en grote afstand.

In de vergadering d.d. 29 januari 1953
Ir. E.H. Hugenholtz Terzake van zijn werk van de impulsgesynchroniseerde oscillator en zijn toepassing.
Ir. L.R.M. Vos de Wael Terzake van zijn werkzaamheden op het gebied van nauwkeurige frequentiebepalingen en registratie.
Ing. F.J. van Leeuwen Terzake van zijn werkzaamheden op het gebied van nagalmmetingen en de constructie van een automatisch werkend nagalmmeettoestel.

In de vergadering d.d. 4 mei 1954
Dr. F. Coeterier Terzake van de ontwikkeling van het multi-reflex klystron.
Ir. P.L.M. van Berkel Terzake van zijn bijdrage tot ontwikkeling en constructie van automatisch werkende ionospheer-peilers. (Beloning)
Bestuur VERON Ten behoeve van Nederlandse radioamateurs, die tij-dens de watersnood 1953 verbindingen hebben tot stand gebracht en onderhouden en die zich bijzonder hebben onderscheiden.

In de vergadering d.d. 26 januari 1955
Houtsmuller Terzake van zijn theoretische en practische onderzoekingen op het gebied van de propagatie van radiogolven.
Drs. A. Hauer
J.L.M. Reynders
Ir. M. van Tol
Terzake van de ontwikkeling van een radio-sonde met bijzondere eigenschappen.

In de vergadering d.d. 9 mei 1956
L. Alons Terzake van zijn bijdragen tot de ontwikkeling van luidsprekers.
Dr. J. Haantjes
Ir. K. Teer
Terzake van een door hen uitgevonden transmissiesysteem voor kleurentelevisie.

In de vergadering d.d. 19 juni 1957
Ir. S. Gratama Terzake van zijn bijdrage tot de kennis van radiocommunicatie over grote afstanden via de troposfeer.
N. Schimmel
Ir. E. Goldbohm
G. Prins
Terzake van hun werk voor de totstandkoming van een radar loodsdienst langs de Nieuwe Waterweg.

In de vergadering d.d. 26 februari 1958
J. Evers Terzake van het werk voor de verkrijging van een betere ontvangst van gestoorde radiosignalen in de amateurbanden.
J.A. Greefkes
Ir. F. de Jager
Terzake van de ontwikkeling van het systeem ter verbetering van de signaal-ruisverhouding bij de overdracht van spraak.

In de vergadering d.d. 28 januari 1959
Dr.ir. K. de Boer Terzake van zijn onderzoekingen op het gebied van de stereofonische geluidsweergave.
Ir. R. Vermeulen
Ir. D. Kleis
Terzake van hun werk op het gebied van kunstmatige nagalm.
Ir. F.J. van Hutten Terzake van zijn bijdrage tot de radar-techniek in Nederland.
J. Koorneef Beloning uitgereikt wegens uitmuntend NRG-examen.

vorige decennium
volgende decennium