De prijswinnaars van 1960 t/m 1969

In de vergadering d.d. 27 januari 1960
Ir. F.C. de Ronde Terzake van de constructie van precisie kortegolf meetapparatuur voor 4 en 2 mm.
Drs. B.B. van Iperen Terzake van zijn werk aan reflectie klystrons voor 4 en 2 mm. golflengten.

In de vergadering d.d.18 januari 1961
J.H. Flint Terzake van enkelzijbandmodulatie toegepast op hoge frequentie bij verbindingen over grotere afstanden.
J.G.C. Niehaus Terzake van de door hem ontwikkelde draagbare zendontvanger voor 2 m band, geheel uitgerust met transistors.
Ir. L. Krul
J.W.A. van der Scheer
N. van Sliedregt
J.A.M. van Oosterhout
M. van Beveren
Terzake van het door deze vijf heren in samenwerking verrichte ontwikkelingswerk voor experimentele 3 cm straalverbinding voor telefonie tussen Goes en Roosendaal.

In de vergadering d.d. 24 januari 1962
Ir. Th.J. van Kessel
J.M.A. Uyen
Terzake van hun vinding van een verbeterd éénzijbandomroepsysteem.

In de vergadering d.d. 30 januari 1963
Ir. G.M. Uitermark
R.J. Visser
B. Vree
Ir. J.P. de Vreede
C.J. Sanders
Ir. J.M.M. Veldstra
Ir. D.J. Braak
Terzake van hun werkzaamheden met betrekking tot de ontwikkeling van het Simofoonproject.
P. van den Berg, PAØVB Amateur van het jaar 1962, eerste uitreiking.
Ir. Th.J. Weijers Toegekend als blijk van waardering voor de door hem gedurende zijn loopbaan geleverde bijdrage tot de opleiding van radio-technici op verschillend niveau en voor zijn werk tot verhoging van het peil van het onderwijs in de radiotechniek. (Tevens werd hem op zijn 70-ste verjaardag een bloemstuk geschonken).

In de vergadering d.d. 19 februari 1964
Dr. H. Bruining
Dr. E.F. de Haan
Terzake van de uitvinding en ontwikkeling van een nieuwe en verbeterde televisie opneembuis, het z.g. "Plumbicon".
Hoofdbestuur VERON Uitbreiding en verbetering verenigingszender PAØAA.
C.J. Roos, PAØYH Amateur van het jaar 1963.

In de vergadering d.d. 19 februari 1965
P. van Weerlee, PAØYZ Amateur van het jaar 1964.

In de vergadering d.d. 24 januari 1966
Ir. R. Blommendaal Terzake van de door hem gerealiseerde radar-antenne met vergroot scheidend vermogen. Gouden Veder-plaquette.
L. van de Nadort, PAØLOU Amateur van het jaar 1965.
Old Timers Club in Nederland Als stimulans tot de uitgave van een geschrift over de historie van de radio in Nederland.

In de vergadering d.d. 23 januari 1967
H.J. Peters
J. Vaartjes
W.H. de Vries
Terzake van het project "Moonbounce".
W.H. Kerstens, PAØUHS Amateur van het jaar 1966.

In de vergadering d.d. 21 februari 1968
Dr.ir. J.B.H. Peek Terzake van zijn werk ten aanzien van detectie van signalen met de door hem ontwikkelde correlatie-technieken.
J.E.W. Mulder
F. v.d. Velde
Terzake Moonbounce project, inmiddels uitgebreid tot 5 personen.
G. Leenheer, PAØOI Amateur van het jaar 1967.

In de vergadering d.d. 26 februari 1969
A. de Jong Terzake van zijn verdienstelijke bijdrage aan het onderzoek van radiostoringen, in het bijzonder aan het vergelijkend onderzoek van meetmethoden boven 30 MHz. (Beloning)
Additioneel voor "Moonbounce project" Moonbounce project.
M.J. Köppen, PAØMJK Amateur van het jaar 1968.

vorige decennium
volgende decennium