De prijswinnaars van 1970 t/m 1979

In de vergadering d.d. 4 maart 1970
P.J. van Gerwen
E.C. Dijkmans
Terzake van de succesvolle toepassing van circuitintegratie op grote schaal voor de realisering van een efficient systeem van digitale datatransmissie (beiden met gouden medaille).
K. Spaargaren, PAØKSB Amateur van het jaar 1969.

In de vergadering d.d. 16 maart 1971
Stichting Radio straling van zon en melkweg Met gouden medaille.
G.J. de Vries, PAØGDV Amateur van het jaar 1970.

In de vergadering d.d. 16 februari 1972
F.Z.J. Sangster Terzake van een door hem uitgevonden en gerealiseerde categorie van schakelingen bekend onder de naam van 'emmertjesgeheugen' (met gouden medaille).
Ir. H.Z. Bakker Terzake van de door hem ontworpen transmissiestelsels, in het bijzonder de lijnversterkers voor de versterking aan frequentiemultiplex-signalen in lange afstand kabelsystemen (met gouden medaille).
A.A. Dogterom, PAØEZ Amateur van het jaar 1971.

In de vergadering d.d. 5 maart 1973
Werkgroep telecommunicatie Indonesia - Nederland Voor gezamenlijk getoond initiatief en realisatievermogen ten aanzien van een systeem voor grafische communicatie, dat met eenvoudige middelen binnen bestaande telecommunicatie-stelsels kan worden uitgevoerd (met gouden medaille).
J. Ottens, PAØSSB Amateur van het jaar 1972.

In de vergadering d.d. 8 maart 1974
Dr. P. Kramer
Drs. K. Compaan
Voor hun doorslaggevende bijdragen aan de opzet van het zogenoemde Video Long Play concept (voor beiden met gouden medaille).
H.M.E. Linse, PAØUB Amateur van het jaar 1973.

In de vergadering d.d. 7 maart 1975
Ir. B.G. Hooghoudt Op grond van zijn belangrijke bijdrage op het gebied van het ontwerp en de realisatie van grote reflectorantennes voor radio-sterrenkunde en voor satellietcommunicatie (met gouden medaille).
C. van Dijk, PAØQC Amateur van het jaar 1974.

In de vergadering d.d. 5 maart 1976
C.J. Schepp, PAØEPS Amateur van het jaar 1975.

In de vergadering d.d. 25 maart 1977
J.O. Voorman Op grond van "zijn brede, diepe en inventieve studie van de mogelijkheden om het gyratorconcept te simule-ren met geïntegreerde schakelingen, waarbij zowel het circuit-ontwerp, de energie- en ruisanalyse, de filter-theorie, als het toepassen frappante vernieuwing aan inzicht en technische functie leverden" (met gouden medaille).
W.B.S.M. Kneefel
A. v.d. Ree
K. Nienhuis
W. Meyers
K.F. Dijkstra
Allen werkzaam bij het Christiaan Huygens Laboratorium te Noordwijk en wel op grond van: de bijdrage aan de ontwikkeling en realisering van het Artemis Electronisch Plaatsbepalingssysteem.
K. Kaper, PAØKKZ Amateur van het jaar 1976.

In de vergadering d.d. 10 maart 1978
Ir. H. Tolner
Dr.ir. C.D. Andriesse
Beide heren zijn werkzaam aan het Kapteynlaboratorium van de Rijksuniversiteit te Groningen, afd. ruimte-onderzoek en wel op grond van "hun voortreffelijk onderzoek aan Josephson puntcontactdioden, dat heeft geleid tot een essentiële verbetering van de eigenschappen van deze dioden voor de detectie van millimetergolven" (beiden met gouden medaille).
J. Lourens, PAØBN Amateur van het jaar 1977.

In de vergadering d.d. 6 april 1979
Ir. C.B. Dekker Op grond van: de vindingrijkheid, inzicht, realisatievermogen en daadkracht waarmee het idee van de zogenaamd getemde FM - oorspronkelijk gelanceerd door ir. F. de Jager - is geanalyseerd en vormgegeven (met gouden medaille).
D.W. Rollema, PAØSE Amateur van het jaar 1978.

vorige decennium
volgende decennium