De prijswinnaars van 1980 t/m 1989

In de vergadering d.d. 24 oktober 1980
A.J. Dijkshoorn, PAØTO Amateur van het jaar 1979.

In de vergadering d.d. 24 september 1981
Ir. E.H. Nordholt
Ir. D. van Willigen
Op grond van de belangrijke bijdrage op het gebied van aktieve antennes.
B. Munneke, PAØMUN Amateur van het jaar 1980.
Hoofdbestuur VERON T.b.v. slotkamp zendamateur-cursus gehandicapten.

In de vergadering d.d. 21 januari 1983
Ir. L.R. Nieuwkerk
Ir. L.P. Lighthart
Op grond van de analyse en het ontwerp volgens het Richter-principe, van een FM-Radar waarmee groot oplossingsvermogen en ruime mogelijkheden voor troposfeer-onderzoek zijn gerealiseerd door de combinatie van moderne antenne-techniek met digitale besturing en signaalbewerking.
H.A.A. Grimbergen, PAØLQ Amateur van het jaar 1981.

In de vergadering d.d. 11 november 1983
Ing. H.W. van Rumpt
Dr.ing. D. Kasperkovitz
Op grond van de combinatie van creativiteit, systeeminzicht en technologische kennis, die geleid heeft tot nieuwe mogelijkheden voor monolithisch geïntegreerde radio-schakelingen, in het bijzonder ontvangers voor frequentiemodulatie.
P. Wakker, PAØPWA Amateur van het jaar 1982 / 1983.

In de vergadering d.d. 13 september 1985
D. Kooijstra, PAØDKO Amateur van het jaar 1984.

In de vergadering d.d. 11 april 1986
Dr. H.C. Nauta Voor de zeer verdienstelijke implementatie van een geïntegreerde AM ontvanger, voortgekomen als vrucht van de systematische algemene analyse van mogelijke ingangstrappen van radio-ontvangers.
Ir. W. van Eck Voor de aandacht aan een belangrijk risico van ongewenste electromagnetische straling door beeldbuisstation en de gebruikergegevens tegen ongeoorloofde kennisneming op afstand door verhaspeling van beeldlijnen.
N.T.M. Janssen, PAØDLO Amateur van het jaar 1985.

In de vergadering d.d. 23 januari 1987
Dr.ir. J. Biemond Voor excellerende bijdrage op gebied van digitale bewerking van beeldinformatie, in het bijzonder met betrekking tot restauratie van beelden en subband codering.
D.S. Hoefsloot, PAØDSH Amateur van het jaar 1986.

In de vergadering d.d. 4 maart 1988
Ir. M.L.G. Thoone
Ir. L.M.H.E. Driessen
Ir. C.A.C.M. Hermus
Ir. K. v.d. Valk
Voor het bijeenbrengen van diverse disciplines waardoor een plaatsbepalings- en navigatiesysteem tot stand gebracht is, dat zich kenmerkt door technische interaktie met de gebruiker. Tevens is koppeling met het GPS (Global Positioning System) een toekomstige mogelijkheid (Carin Project).
W.D.G. Bosma, PAØTW
G.J. de Groot, PE1HZG
J. v.d. Heyden, PA3CLH
W.C. Hildering, PAØWCH
A.J. van Oosten, PE1EYH
C.J. Raaymakers, PE1BEY
K.H.J. Robers, PAØKLS
J.J. van Tuijn, PAØJJT
J.C. v.d. Velden, PE1DNA
P.F. Veldkamp, PAØSON
P.F. de Vroome, PE1DTN
P.J. de Vrijer, PA3EBV
Aan de leden van het DTNC project voor het instaat stellen van zendamateurs deel te nemen aan een moderne communicatie­methode als Packet Radio. (Beloning)
J.F.M. v.d. List, PAØJOZ Amateur van het jaar 1987.

In de vergadering d.d. 24 februari 1989
J. van Nieuwkerk, PDØDBD Amateur van het jaar 1988.

vorige decennium
volgende decennium