De prijswinnaars van 1990 t/m 1999

In de vergadering d.d. 27 april 1990
Dr.ir. R.J. v.d. Plassche Voor de innovatieve bijdragen aan de ontwikkeling van de techniek van de analoog-digitaal en digitaal-analoog conversie.
F.A.O. Eenhoorn, PAØZR Voor de langzame Hell-schrijver, waarin een aantal oude en nieuwe technieken op bijzonder creatieve wijze tot een goed werkend systeem zijn samengebracht.
F.Th. Oosthoek, PAØINA Amateur van het jaar 1989.

In de vergadering d.d. 25 januari 1991
Dr. P.T.M. van Zeijl Fundamental aspects and design of an FM upconversion receiver front-end with on-chip saw filters.
Dr. J. van der Plas Synchronous detection in monolithically integrated AM upconversion receivers.
Dr.ir. N.H.G Baken Computational modelling of Integrated-Optical Waveguides.
H.J. Schanssema
E.J. Korma
Voor waarnemingen op de 50 MHz amateurband in Nederland, eerste en tweede rapportage. (Beloning)
G.J.N. Doodeman, PAØNZH Amateur van het jaar 1990.

In de vergadering d.d. 30 januari 1992
Dr.ir. J.P.M.G. Linnartz Voor de innoverende bijdrage genoemd in uw promotieonderzoek (mobiele) radiocommunicatiesystemen.
Ir. R.H.E.J. Gulikers Voor het grensverleggend werk in het ontwerp, analyse en realisatie van efficiënte methoden van draaggolf- en klokterugwinning in digitale radiosystemen.
J.C.J. van Alphen, PAØEHG Amateur van het jaar 1991.

In de vergadering d.d. 21 januari 1993
J.F.M. van der List Voor experimenten rond het thema faseruis.
Dr.ir. G. Krijnen Wegens zijn uitmuntende analyse en beschrijving van de mogelijkheden tot het ontwikkelen van niet-lineaire optische componenten voor telecommunicatie-doeleinden.
G.H.M. Stams, PA3CSG Amateur van het jaar 1992.

In de vergadering d.d. 21 januari 1994
Mevr.dr.ir. C.E. Honigh
Ir. G. de Lange
Voor het baanbrekende werk op het gebied van de heterodyne detectie van submillimetergolven, waarin voor frequenties tot 900 GHz een betere signaal-ruis verhouding bij ontvangst van deze golven is gerealiseerd dan tot dusver verkregen. Hierdoor zijn nieuwe toepassingen in de astronomie en de meteorologie mogelijk geworden.
Ir. L.A.D. van den Broeke Voor het onderzoek over integreerbare elektronische overdracht van signalen.
E. de Ruiter, PAØOKA Amateur van het jaar 1993.

In de vergadering d.d. 29 januari 1995
K.A.B. Tubbing, PAØKAT Amateur van het jaar 1994.

In de vergadering d.d. 26 januari 1996
Dr.ir. A. Bos Voor de ontwikkeling van een 16- kanaals auto- en kruiscorrelatie CMOS chip met een klokfrequentie van 64 MHz die als bouwsteen van een aantal correlatie-ontvangers in Nederland en in het buitenland werd toegepast.
Dr.ir. G.A.J. van Dooren Voor de bijzondere verdiensten in de modellering van radiopropagatie in een stedelijke omgeving.
H.J. Duivenvoorden, PE1ADA Amateur van het jaar 1995.
Stichting De WS-19 Extra subsidie.

In de vergadering d.d. 24 januari 1997
Dr.ir. M.O. van Deventer Voor de bijzondere verdiensten op het gebied van optische systeemstudies, met name t.a.v. tweerichtingsverkeer over optische netwerken.
K. Spaargaren, PAØKSB Beloning. Voor de heldere wijze waarop u de kennis van de amateur betreffende het moeilijke begrip faseruis van een oscillator heeft vermeerderd door artikelen in Electron.
C. Moerman, PAØVYL Amateur van het jaar 1996.

In de vergadering d.d. 23 januari 1998
Ir. M.H.L. Kouwenhoven Voor de bijdrage tot ordening en verdieping van de kennis van demodulatiemethoden van FM-signalen.
A. Nugteren, PA3DUU Amateur van het jaar 1997.

In de vergadering d.d. 29 januari 1999
Dr.ir. D.J. Moelker Voor het innovatieve onderzoek over onderlinge storing tussen satellietnavigatie en mobiele communicatie-systemen.
P.J.T. Bruinsma, PAØPHB Amateur van het jaar 1998.

vorige decennium
volgende decennium