"Radio Malabar" door Klaas Dijkstra

front van het boek

Ik werkte onder radiopioniers

Klaas Dijkstra (1894 - 1976) was de oudste zoon uit een Fries gezin van vijf kinderen. Zijn verhaal in deel één begint nadat hij in 1914 is opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Hij wordt ingedeeld bij de afdeling voor lijntelegrafie van de Genie in Utrecht. Dit zal voor het verdere verloop van zijn leven van doorslaggevende betekenis blijken te zijn.
Hij komt daar in aanraking met militaire zend- en ontvangtechniek, die toen, zeker in Nederland, nog in de kinder­schoenen stond. Tijdens zijn diensttijd mocht hij zich voorbereiden op het toelatingsexamen van de net opgerichte MTS (vergelijkbaar met later de HTS en het HBO) in Leeuwarden. Hij slaagde en werd direct tot de tweede klas toegelaten. In oktober 1918 behaalde hij het einddiploma "elektrotechniek".
Eind 1919 reageerde hij op een advertentie, waarin personeel voor de "Radiodienst" van de PTT in Nederlands Oost-Indië werd gezocht. Zij toelatingstest is succesvol, en eind 1920 arriveerde hij, met zijn echtgenote, op hun eerste standplaats: Bandoeng op West-Java. De beroemd geworden Dr. C.J. de Groot gaf toen leiding aan de bouw van 's werelds krachtigste zender in de Malabar kloof, teneinde radiocommunicatie direct met Nederland mogelijk te maken. Dijkstra woont en werkt enige jaren op het zendstation "Malabar", waar hij tevens een tijdlang chef van de werkplaats is.
Zijn verhaal gaat echter véél verder dan alleen technische facetten. Hij vertelt op heel boeiende wijze over interessante gebeurtenissen en kenmerkende "Indische" aspecten.

Deel twee van dit boek begint tijdens zijn eerste tropenverlof in Nederland (1927).
Tijdens een studie- en werkbezoek aan het zendstation Radio Kootwijk, krijgt hij het bericht dat Dr. de Groot overleden is. Hiermee komt er een einde aan het toen al achterhaalde "langegolftijdperk" in Indië. Ook nu weer is Dijkstra getuige en deelgenoot van de snelle ontwikkelingen op het gebied van kortegolf telecommunicatie.
Alhoewel hij tijdens de Japanse bezetting, als medewerker van het "Radiolaboratorium" in Bandoeng, niet direct in een concentratiekamp werd opgesloten, naderde onomkeerbaar het einde van zijn "radioloopbaan".
Met het hospitaalschip "de Oranje" keerde hij eind 1945 ziek en uitgeput terug in het toen ontredderde Nederland. In 1947 wordt hij uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard.

Klaas Dijkstra
Klaas Dijkstra aan zijn schrijftafel.