De Radioamateur van het Jaar

Ieder jaar benoemt het Wetenschappelijk Radiofonds Veder de Radioamateur van het Jaar. Deze prijs bestaat uit een wisselbeker, een oorkonde en een geldbedrag en wordt sinds 1963 uitgereikt aan die radioamateur, die naar de mening van het Vederfonds in het afgelopen jaar een vooraanstaande rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de radiotechniek of van het zendamateurisme. De benoeming gebeurt op voordracht van het hoofdbestuur van de VERON. De uitreiking vindt plaats op de Dag voor de Radioamateur in het jaar volgend op het desbetreffende jaar.

Bij de benoeming wordt een considerans (overweging) uitgesproken door een van de leden van het Stichtings­bestuur. Gelukkig is een groot aantal daarvan behouden gebleven. Als de naam in onderstaande lijst in kleur wordt weergegeven kunt u de considerans lezen door op de naam te klikken.

De volgende radiozendamateurs zijn benoemd als Radioamateur van het Jaar:

1962: de heer P. van den Berg, Piet PAVB
1963: de heer C.J. Roos, PAYH
1964: de heer P. van Weerle, Piet PAYZ
1965: de heer L. van de Nadort, Louis PALOU
1966: de heer W.H. Kerstens, Wim PAUHS
1967: de heer G. Leenheer, Ger PAOI
1968: de heer M.J. Kppen, Martin PAMJK
1969: de heer K. Spaargaren, Klaas PAKSB
1970: de heer G.J. de Vries, Gerard PAGDV
1971: de heer A.A. Dogterom, Arie PAEZ
1972: de heer J. Ottens, Jan PASSB
1973: de heer H.M.E. Linse, Harry PAUB
1974: de heer C. van Dijk, Cees PAQC
1975: de heer C.J. Schepp, Hanno PAEPS
1976: de heer K. Kaper, Kees PAKKZ
1977: de heer J. Lourens, Jan PABN
1978: de heer D.W. Rollema, Dick PASE
1979: de heer A.J. Dijkshoorn, Jaap PATO
1980: de heer B. Munneke, Beer PAMUN
1981: de heer H.A.A. Grimbergen, Harry PALQ
1982/1983: de heer P. Wakker, Piet PAPWA
1984: de heer D. Kooijstra, Douwe PADKO
1985: de heer N.T.M. Janssen, Nico PADLO
1986: de heer D.S. Hoefsloot, PADSH
1987: de heer J.F.M. van der List, Jos PAJOZ
1988: de heer J. van Nieuwkerk, Jaap PDDBD
1989: de heer F.Th. Oosthoek, Frans PAINA
1990: de heer G.J.N. Doodeman, Gert PANZH
1991: de heer J.C.J. van Alphen, Hans PAEHG
1992: de heer G.J.M. Stams, Geert PA3CSG
1993: de heer E. de Ruiter, Ewout PAOKA
1994: de heer K.A.B. Tubbing, Karel PAKAT
1995: de heer H.J. Duivenvoorden, Henk PE1ADA
1996: de heer C. Moerman, Cor PAVYL
1997: de heer A. Nugtern, Arie PADUU
1998: de heer P.J.T. Bruinsma, Pieter PAPHB
1999: de heer M.C.P Mandos, Thieu PAMPM
2000: de heer B.F. Wiefkers, Ben PABWX
2001: de heer C. Rodenburg, Cees PACRB
2002: de heer H. Reuderink, Hans PAHRX
2003: de heer G.J. Huijsman, Gerrit Jan PAGJH
2004: de heer G. Paulides, Geert PA7ZEE
2005: de heer J.A.J.M. Disselhorst, Jos PA3ACJ
2006: de heer D.C.M. Fijlstra, Dick PADFN en mevr. J. Fijlstra - Jansen, Jenny NL 12125
2007: de heer W.J. Ubbels, Wouter Jan PE4WJ
2008: de heer A.G. Sportel, Koos PA3BJV en mevr. H. Sportel - Janssen, Hilde PA3EKW
2009: de heer F.H.V. Geerligs, Frits PAØFRI
2010: de heer V.H. van Hoorn, Volker PAØVVH
2011: de heer R. Oostmeijer, Richard PEØRIG
2012: de heer J. van Muijlwijk, Jan PA3FXB
2013: de heer J.G. Geesink, Gerard PAØBAT
2014: de heer J. van den Berg, Hans PAØJBB
2015: de heer P.T. de Boer, Pieter-Tjerk PA3FWM
2016: de heer R.G.A. Langenhuysen, Robert PAØRYL
2017: de heer R.J.H. de Leeuw, Renny PE1ASH
2018: de heer T.W.H. Fockens, Koos PAØKDF
2022: de heer R. Stuy, Ronald PA3EWP
2023: de heer H. Remeeus, Hans PA0Q